render('mapa.phtml')*/?>

ZTV Kameničky – 20 RD

ZTV Kameničky – 20 RD
Realizace: 05/2007 – 10/2007
Investor: Obec Kameničky
Finanční objem: 6 757 053,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • provedení výkopových prací
  • pokládka vodovodního, kanalizačního a plynovodního potrubí včetně obsypu
  • zkoušky a zásypy
  • přeložka potoka, záchytný příkop
  • rekonstrukce zatrubněného odpadu
  • podkladní a konstrukční vrstvy místní komunikace
  • terénní úpravy

AKTUALITY