render('mapa.phtml')*/?>

Vodovod, vodojem, kanalizace a ČOV Kameničky

Vodovod, vodojem, kanalizace a ČOV Kameničky
Realizace: 03/2005 – 12/2006
Investor: Obec Kameničky
Finanční objem: 63 200 000,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • provedení výkopových prací
  • pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí včetně obsypu
  • realizace ČOV
  • zkoušky a zásypy
  • oprava komunikací
  • terénní úpravy

AKTUALITY