render('mapa.phtml')*/?>

Vodovod Vepřová II. etapa

Vodovod Vepřová II. etapa
Realizace: 11/2009 – 11/2010
Investor: Obec Vepřová
Finanční objem: 2 694 380,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • provedení výkopových prací
  • pokládka vodovodu včetně obsypu potrubí
  • zkoušky a zásypy
  • terénní úpravy

AKTUALITY