render('mapa.phtml')*/?>

Vodovod v obci Příseka

Vodovod v obci Příseka
Realizace: 09/2007 – 04/2008
Investor: Obec Příseka
Finanční objem: 4 888 539,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • provedení výkopových prací
  • pokládka vodovodu včetně obsypu potrubí
  • realizace prefabrikovaného vodojemu včetně napojení
  • zkoušky a zásypy
  • terénní úpravy

AKTUALITY