render('mapa.phtml')*/?>

Vodovod Řečice

Vodovod Řečice
Realizace: 05/2007 – 10/2008
Investor: Obec Řečice
Finanční objem: 19 189 662,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • provedení výkopových prací
  • pokládka vodovodního potrubí včetně obsypu
  • zkoušky a zásypy
  • oprava komunikací
  • terénní úpravy

AKTUALITY