render('mapa.phtml')*/?>

Rozšíření stokové sítě ve Velké Losenici ČOV

Rozšíření stokové sítě ve Velké Losenici ČOV
Realizace: 10/2009 – 09/2010
Investor: Obec Velká Losenice
Finanční objem: 3 644 446,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • provedení výkopových prací
  • realizace odkanalizování do místních vodotečí
  • zkoušky a zásypy
  • terénní úpravy

AKTUALITY