REFERENCIE - INŽINIERSKE SIETE

Stavby, ktoré sme dokončili.
Přivaděč Bohdalov - Pokojov (zkapacitnění)
Realizace: 09/2010 – 12/2010
Investor: Svaz vodovodů Bohdalov
Finanční objem: 5 925 085,- Kč
Vodovod Vepřová II. etapa
Realizace: 11/2009 – 11/2010
Investor: Obec Vepřová
Finanční objem: 2 694 380,- Kč
Rozšíření stokové sítě ve Velké Losenici ČOV
Realizace: 10/2009 – 09/2010
Investor: Obec Velká Losenice
Finanční objem: 3 644 446,- Kč
Lokalita 6RD – Řečice
Realizace: 10/2008 – 04/2009
Investor: Obec Řečice
Finanční objem: 4 997 806,- Kč
Vodovod v obci Příseka
Realizace: 09/2007 – 04/2008
Investor: Obec Příseka
Finanční objem: 4 888 539,- Kč
Vodovod, vodojem, kanalizace a ČOV Kameničky
Realizace: 03/2005 – 12/2006
Investor: Obec Kameničky
Finanční objem: 63 200 000,- Kč
Vodovod Řečice
Realizace: 05/2007 – 10/2008
Investor: Obec Řečice
Finanční objem: 19 189 662,- Kč
ZTV Kameničky – 20 RD
Realizace: 05/2007 – 10/2007
Investor: Obec Kameničky
Finanční objem: 6 757 053,- Kč
AKTUALITY