render('mapa.phtml')*/?>

Přivaděč Bohdalov - Pokojov (zkapacitnění)

Přivaděč Bohdalov - Pokojov (zkapacitnění)
Realizace: 09/2010 – 12/2010
Investor: Svaz vodovodů Bohdalov
Finanční objem: 5 925 085,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • přestavba stávajícího vodovodu

AKTUALITY