Novostavba kanalizácie Nedvědice

04.05.2011

Spoločnosť Aquasys začala na jeseň roku 2010 výstavbu novostavby kanalizácie v obci Nedvědice, v miestnych častiach K Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlíbky, K Pernštejn a predĺženie vodovodu v lokalite K Pernštejna. V uvedených lokalitách doposial nebola splašková kanalizácia vybudovaná a neexistovala tak možnosť napojenia existujúcej zástavby na už skôr vybudovaný jednotný kanalizačný systém, ktorý je ukončený čističkou odpadových vôd.

Dokončením stavby a jej uvedením do prevádzky dôjde k zlepšeniu životnej úrovne ich koncových užívateľov a tiež k zlepšeniu kvality tunajšieho životného prostredia.

 


AKTUALITY