Aktuality

Dokončení stavby

Předání stavby „Oprava mostku na lesní komunikaci přes potok Libochovka p.č. 932 k.ú. Meziboří při zvláštních povodních"

Neue Kanalisation Nedvědice

AQUASYS Unternehmen startete im Herbst 2010 den Bau von neuen Gebäuden im Dorf Abwasserkanal Nedvědice

1 2 »
Aktualitäten