render('mapa.phtml')*/?>

Regenerace zámeckého parku v Nadějkově

Regenerace zámeckého parku v  Nadějkově
Realizace: 2/2012 – 11/2012
Investor: Ing. Pavel Typolt
Finanční objem: 7.881.745,-

účelem stavby je obnova vegetační složky zámeckého parku a obnova kompozičních vazeb. Stavba má regionální význam a předpokládá se její dlouholetá udržitelnost.

Rozsah prací:

  • počet vysazených dřevin 1907ks
  • počet ošetřených dřevin 397ks
  • plocha regenerované zeleně 6,05ha
  • Kácení a odstranění pařezů

V řešeném území byl zpracován dendrologický průzkum, na základě kterého bylo navrženo kácení dřevin v souladu s celkovou koncepcí parku. V území bylo navrženo k odstranění 109 stávajících pařezů, 255 stromů, 18 solitérních nárostů, 9ks solitérních keřů, 205m2 skupin keřů a 7843m2 skupin nárostů v rovině a 9118m2 skupin nárostů ve svahu.

Zcela zásadním problémem pak byla likvidace křídlatky, která se vyskytovala na ploše 4063 m2.

AKTUALITY

Cooper Standard Automotive - výstavba výrobního závodu

V měsíci srpnu naše společnost zahájila přípravu území a hrubé terénní úpravy na akci "Výstavba výrobního závodu společnosti Cooper Standard Automotive"

Oprava trafostanice Kralupy nad Vltavou

V měsících září a říjen roku 2013 jsme provedli stavební rekonstrukci objektu trafostanice v Kralupech nad Vltavou.

Srpen 2012: Dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská Praha

V měsíci srpnu 2012 realizovala naše společnost výstavbu dopravního hřiště u ZŠ Stoliňská v Praze.

Sektorové centrum - výstavba sportovně-rekreačního areálu

Společnost AQUASYS dokončila výstavbu sportovně rekreačního areálu v Ústí nad Labem.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Česká

V měcíci červnu byla dokončena stoka „E4“, práce na stoce „F“ jsou před dokončením. Probíhá příprava protlaku pod silnicí I.třídy v místě odbočky na Chotěboř.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Bobrová

V měcíci červnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stok „A“- protlak pod Bobrůvkou a pokládka potrubí v louce, zemní práce a montáž potrubí pod kostelem v Horní Bobrové. 

Červenec 2012: Tři Studně – Kanalizace a ČOV, recyklační dvůr

V měsíci červenci naše společnost realizovala příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy pro ČOV a recyklační dvůr. 

Zkušební provoz - kanalizace Nedvědice

V současné době probíhá zkušební provoz ČS

Kanalizace a ČOV Česká Bělá

Práce na splaškové kanalizaci byly po zimní přestávce obnoveny od 15.3.2012

Tři Studně – Kanalizace a ČOV

V současné době probíhá zkušební provoz na ČOV 

Kanalizace a ČOV Bobrová

V měsíci květnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stoky „A“

Kanalizace Řečice

Převzetím staveniště dne 26.9.2011 zahájila spotečnost výstavbu kanalizace v obci Řečice.
» Více