REFERENCE - POZEMNÍ STAVBY

Stavby, které jsme již dokončili.

Regenerace zámeckého parku v  Nadějkově
Realizace: 2/2012 – 11/2012
Investor: Ing. Pavel Typolt
Finanční objem: 7.881.745,-
Dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská, Praha 9 - Horní Počernice
Realizace: 08.2012
Investor: Městská část Praha 20
Finanční objem: 984 054,- Kč
Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury
Realizace: 07/2011 - 07/2012
Investor: Statutární město Ústí nad Labem
Finanční objem: 53 268 205,- Kč
Bezbariérové úpravy pěších tras na území Velké Losenice - I. etapa
Realizace: 06/2010 – 11/2010
Investor: Obec Velká Losenice
Finanční objem: 4 798 475,- Kč
Obchodní areál Dr. Kinského - venkovní prodejní plocha
Realizace: 08/2008 – 09/2008
Investor: Kinský Žďár, a.s.
Finanční objem: 964 000,- Kč
Rozšíření zpevněných ploch Stora Enso Timber
Realizace: 07/2008 – 11/2008
Investor: Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.
Logistický a distibuční park Lozorno - Slovenská republika
Realizace: 04/2006 – 06/2007
Investor: ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Finanční objem: 56 106 870,- Kč
AKTUALITY

Cooper Standard Automotive - výstavba výrobního závodu

V měsíci srpnu naše společnost zahájila přípravu území a hrubé terénní úpravy na akci "Výstavba výrobního závodu společnosti Cooper Standard Automotive"

Oprava trafostanice Kralupy nad Vltavou

V měsících září a říjen roku 2013 jsme provedli stavební rekonstrukci objektu trafostanice v Kralupech nad Vltavou.

Srpen 2012: Dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská Praha

V měsíci srpnu 2012 realizovala naše společnost výstavbu dopravního hřiště u ZŠ Stoliňská v Praze.

Sektorové centrum - výstavba sportovně-rekreačního areálu

Společnost AQUASYS dokončila výstavbu sportovně rekreačního areálu v Ústí nad Labem.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Česká

V měcíci červnu byla dokončena stoka „E4“, práce na stoce „F“ jsou před dokončením. Probíhá příprava protlaku pod silnicí I.třídy v místě odbočky na Chotěboř.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Bobrová

V měcíci červnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stok „A“- protlak pod Bobrůvkou a pokládka potrubí v louce, zemní práce a montáž potrubí pod kostelem v Horní Bobrové. 

Červenec 2012: Tři Studně – Kanalizace a ČOV, recyklační dvůr

V měsíci červenci naše společnost realizovala příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy pro ČOV a recyklační dvůr. 

Zkušební provoz - kanalizace Nedvědice

V současné době probíhá zkušební provoz ČS

Kanalizace a ČOV Česká Bělá

Práce na splaškové kanalizaci byly po zimní přestávce obnoveny od 15.3.2012

Tři Studně – Kanalizace a ČOV

V současné době probíhá zkušební provoz na ČOV 

Kanalizace a ČOV Bobrová

V měsíci květnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stoky „A“

Kanalizace Řečice

Převzetím staveniště dne 26.9.2011 zahájila spotečnost výstavbu kanalizace v obci Řečice.
» Více