REFERENCE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Stavby, které jsme již dokončili.
Přivaděč Bohdalov - Pokojov (zkapacitnění)
Realizace: 09/2010 – 12/2010
Investor: Svaz vodovodů Bohdalov
Finanční objem: 5 925 085,- Kč
Vodovod Vepřová II. etapa
Realizace: 11/2009 – 11/2010
Investor: Obec Vepřová
Finanční objem: 2 694 380,- Kč
Rozšíření stokové sítě ve Velké Losenici ČOV
Realizace: 10/2009 – 09/2010
Investor: Obec Velká Losenice
Finanční objem: 3 644 446,- Kč
Lokalita 6RD – Řečice
Realizace: 10/2008 – 04/2009
Investor: Obec Řečice
Finanční objem: 4 997 806,- Kč
Vodovod v obci Příseka
Realizace: 09/2007 – 04/2008
Investor: Obec Příseka
Finanční objem: 4 888 539,- Kč
Vodovod, vodojem, kanalizace a ČOV Kameničky
Realizace: 03/2005 – 12/2006
Investor: Obec Kameničky
Finanční objem: 63 200 000,- Kč
Vodovod Řečice
Realizace: 05/2007 – 10/2008
Investor: Obec Řečice
Finanční objem: 19 189 662,- Kč
ZTV Kameničky – 20 RD
Realizace: 05/2007 – 10/2007
Investor: Obec Kameničky
Finanční objem: 6 757 053,- Kč
AKTUALITY

Cooper Standard Automotive - výstavba výrobního závodu

V měsíci srpnu naše společnost zahájila přípravu území a hrubé terénní úpravy na akci "Výstavba výrobního závodu společnosti Cooper Standard Automotive"

Oprava trafostanice Kralupy nad Vltavou

V měsících září a říjen roku 2013 jsme provedli stavební rekonstrukci objektu trafostanice v Kralupech nad Vltavou.

Srpen 2012: Dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská Praha

V měsíci srpnu 2012 realizovala naše společnost výstavbu dopravního hřiště u ZŠ Stoliňská v Praze.

Sektorové centrum - výstavba sportovně-rekreačního areálu

Společnost AQUASYS dokončila výstavbu sportovně rekreačního areálu v Ústí nad Labem.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Česká

V měcíci červnu byla dokončena stoka „E4“, práce na stoce „F“ jsou před dokončením. Probíhá příprava protlaku pod silnicí I.třídy v místě odbočky na Chotěboř.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Bobrová

V měcíci červnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stok „A“- protlak pod Bobrůvkou a pokládka potrubí v louce, zemní práce a montáž potrubí pod kostelem v Horní Bobrové. 

Červenec 2012: Tři Studně – Kanalizace a ČOV, recyklační dvůr

V měsíci červenci naše společnost realizovala příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy pro ČOV a recyklační dvůr. 

Zkušební provoz - kanalizace Nedvědice

V současné době probíhá zkušební provoz ČS

Kanalizace a ČOV Česká Bělá

Práce na splaškové kanalizaci byly po zimní přestávce obnoveny od 15.3.2012

Tři Studně – Kanalizace a ČOV

V současné době probíhá zkušební provoz na ČOV 

Kanalizace a ČOV Bobrová

V měsíci květnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stoky „A“

Kanalizace Řečice

Převzetím staveniště dne 26.9.2011 zahájila spotečnost výstavbu kanalizace v obci Řečice.
» Více